Přihlásit

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost Ekonomické fakulty TUL je zaměřena především na pokročilé metody, postupy a procedury potřeb podniků a organizací na počátku 3. tisíciletí, tzn. hledání vhodných podnikatelských strategií v podmínkách ekonomické integrace, globální, znalostní a inovativní ekonomiky, řízení podnikových procesů a uplatnění moderních statistických přístupů ve výzkumu trhu, metod v oblasti financí (rizika úvěru, pojišťovnictví, podnikových financí), managementu, logistiky, inovací, znalostního managementu a marketingu.

Významné vědecké projekty akademických pracovníků fakulty se zabývaly např. problematikou malého a středního podnikání ve vazbě na evropskou konkurenceschopnost, návratností investic do vysokoškolského vzdělání, vývojem ekonomické teorie v kontextu integrace a globalizace, inovačními přístupy k řešení disparit obcí, kvalitou podnikatelského prostředí nebo regionálním cenovým indexem jako indikátorem reálných sociálních a ekonomických disparit. Cílem všech vědecko-výzkumných projektů řešených na Ekonomické fakultě TUL je nalézt vhodná nová doporučení (na úrovni hospodářských politik) vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti a výkonnosti ekonomických subjektů a životní úrovně obyvatel regionu, a tudíž i celkové socioekonomické pozice regionu.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr