Přihlásit

Uchazeči o studium

Ekonomická fakulta TUL umožňuje studentům získat hluboké teoretické znalosti v oblasti ekonomiky, legislativy, finančnictví a účetnictví, manažerských a marketingových dovedností, aplikací informačních technologií a schopností zvládnout rychle se měnící podmínky informačního věku v prostředí znalostní ekonomiky. Absolventi nacházejí široké uplatnění v ekonomické praxi, zejména v oblastech podnikové ekonomiky, bankovních a finančních služeb, ve veřejné správě, v oblastech informatiky a informačního managementu, a to v širokém spektru podnikatelských i neziskových institucí.

Ekonomická fakulta TUL je dynamickou školou, která se přizpůsobuje reálným podmínkám a zavádí nové předměty podle trendů ekonomického vývoje. V průběhu studia je kladen velký důraz na rozvoj praktických dovedností a prezentačních schopností. Výuka se opírá o výsledky řešení řady výzkumných úkolů a projektů. Studenti zpracovávají samostatně i v týmech projekty, ve kterých řeší a prezentují modelové situace nebo provádějí analýzy hospodaření vybraných podnikatelských subjektů, které často nabízejí absolventům zajímavé zaměstnání. Tím Ekonomická fakulta TUL vytváří předpoklady pro flexibilitu v rámci budoucího zaměstnání a rychlý profesní růst svých absolventů.

Ekonomická fakulta TUL úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a nabízí studentům v rámci programu ERASMUS+ a na základě smluv o spolupráci jedno až dvousemestrová studia v zahraničí.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr