Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky

Na termín SZZ student přijde v roušce a celý pobyt v budově bude dodržovat veškerá hygienická opatření. Při skládání státní zkoušky si může roušku odložit. Student nemusí prokazovat bezinfekčnost, ale měl by sám zvážit jestli je zcela zdráv.

Termín přihlášení přes ISSTAG ke státním závěrečným zkouškám magisterských programů je dán harmonogramem výuky příslušného akademického roku. Student musí mít přihlášený předmět Státní závěrečná zkouška v IS STAG v rámci předběžného zápisu.

Státní závěrečné zkoušky oborové. Státní závěrečné zkoušky proběhnou 25.–26. ledna 2022.

 Student musí mít přihlášený předmět SZZ v IS STAG v rámci předběžného zápisu.

Okruhy ke SZZ pro navazující studium

U SZZ se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta.

Státní závěrečné zkoušky z ekonomie podrobně upravuje směrnice děkana č. 7/2021. Státní závěrečné zkoušky z ekonomie proběhnou 17.–18. ledna 2022

SZZ ekonomické leden 2022
 1. Komise č.1 (17. 1.) ˆ 14.1.2022
 2. Komise č.2 (17. 1.) ˆ 14.1.2022

Státní závěrečné zkoušky oborové proběhnou 24.–27. ledna 2022. Oborové státní závěrečné zkoušky mají dvě části:

 • První část tvoří obhajoba diplomové práce a odpovědi na otázky položené oponentem, vedoucím, případně členy komise.
 • Druhá část probíhá formou odborné rozpravy z okruhů pro SZZ. Studenti si nevybírají konkrétní otázky, ale členové komise pokládají otázky v rozsahu okruhů uvedených výše sami. Otázky mohou mít vazbu na DP. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte proděkana Ungermana.

Nejzazší termín na odevzdání DP je 17. prosince 2021. Termín přihlášení ke státním závěrečným zkouškám v lednu na magisterské obory probíhá přes IS STAG a je dán harmonogramem studia tj. do 14. ledna 2022. Studenti 5. ročníku odevzdají do termínu 14. ledna 2022 na studijní oddělení (stačí do schránky před kanceláří) výsledky studia, tzn. vytištěný a podepsaný formulář PRŮBĚHU STUDIA (formulář pro tisk průběhu studia najdete v IS STAG pod záložkou MOJE STUDIUM => PRŮBĚH STUDIA). 

Pro hladký průběh SZZ doporučujeme zaslat prezentaci k obhajobě diplomové práce alespoň jeden den předem tajemníkům komisí.

Studenti, kteří ukončili studium SZZ si po absolvování státnic na studijním oddělení vyřídí ukončení studia.

Náležitosti související s ukončením studia:

 • Absolventi mají povinnost vyřídit si své závazky v univerzitní knihovně, případně na univerzitních kolejích.
 • Potvrzení o úspěšném ukončení studia obdrží absolventi na studijním oddělení, nejdříve 3.den po složení SZZ.
 • Slavnostní promoce se budou konat 10. února 2022. Informace o slavnostních promocích jsou zde: 
  Informace o promocích
  1. promoce únor 2022 ˆ 4.1.2022
 • Harmonogram a seznam účastníků bude zveřejněn zde: 
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr