Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky

Na termín SZZ student přijde v roušce a celý pobyt v budově bude dodržovat veškerá hygienická opatření. Při skládání státní zkoušky si může roušku odložit. Student nemusí prokazovat bezinfekčnost, ale měl by sám zvážit jestli je zcela zdráv.

Termín přihlášení přes ISSTAG ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů je dán harmonogramem výuky příslušného akademického roku. Student musí mít přihlášený předmět Státní závěrečná zkouška v IS STAG v rámci předběžného zápisu.

U SZZ se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta.

Termín přihlášení ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů probíhají přes IS STAG. Nejzazší termín na odevzdání BP je 17. 12. 2021. V případě státní závěrečné zkoušky konané v lednu je termín odevzdání formuláře o průběhu studia do 14. 1. 2022 a přihlášení se na SZZ 14. 01. 2022. K těmto datům odevzdají studenti 3. ročníku na studijní oddělení (stačí do schránky před kanceláří) výsledky studia – vytištěný a podepsaný Formulář průběhu studia (formulář pro tisk průběhu studia najdete v IS STAG pod záložkou Moje studium => Průběh studia). SZZ proběhnou 24 - 27. 1. 2022. 

Šablona PowerPointové prezentace k obhajobě ZP

Pro hladký průběh Státní závěrečné zkoušky doporučujeme zaslat prezentaci bakalářské práce alespoň den předem tajemníkům jednotlivých komisí.

Náležitosti související s ukončením studia:

 • Absolventi mají povinnost vyřídit si své závazky v univerzitní knihovně, případně na univerzitních kolejích.
 • Potvrzení o úspěšném ukončení studia obdrží absolventi na studijním oddělení, nejdříve 3.den po složení SZZ.
 • Slavnostní promoce se budou konat 10. února 2022. Informace o slavnostních promocích jsou zde: 
  Informace o promocích
  1. promoce únor 2022 ˆ 4.1.2022

  Harmonogram a seznam účastníků bude zveřejněn zde:
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr