Přihlásit

Katedra ekonomické statistiky

Katedra ekonomické statistiky se věnuje širokému spektru statistických věd, které zahrnují statistické, ekonometrické a ekonomicko-matematické metody, aplikovatelné ve všech oblastech hospodářského života. Nezbytným předpokladem je přitom udržovat krok s nejnovějšími trendy ve vývoji statistických metod a postupů, které jsou v souvislosti se vznikem specializovaných statistických softwarů stále sofistikovanější. Mimořádný význam je přikládán intenzivnímu zkoumání možností aplikace statistických metod v ekonomické praxi.

Katedra ekonomické statistiky zabezpečuje výuku statistických předmětů nejen pro studijní programy na Ekonomické fakultě TUL, ale také pro program Rekreologie na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické a programy Všeobecná sestra a Biomedicínské inženýrství na FZS. Zajišťuje rovněž výuku statistických předmětů v doktorských studijních programech a výuku v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Členové katedry s odborným zaměřením na pojišťovnictví mimo jiné zabezpečují výuku předmětů z této oblasti. Hlavním smyslem výuky je seznámit studenty s moderními statistickými nástroji analýzy dat a naučit je s nimi správným způsobem zacházet, aby byli v budoucnu schopni statistické metody a postupy efektivně aplikovat v prostředí reálných ekonomických údajů.

Členové katedry se věnují rovněž vědecko-výzkumné činnosti, jsou řešiteli či spoluřešiteli grantových úkolů a podávají nové návrhy výzkumných projektů. Spolupracují se zahraničními univerzitami na poli vědy a výzkumu, účastní se výměnných stáží, tuzemských i mezinárodních konferencí a přednášek. Své výsledky publikují ve vědeckých a odborných časopisech, monografiích a sbornících.

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr