Přihlásit

Výuka

Katedra se podílí na pedagogickém procesu doktorského, magisterského i bakalářského studia Ekonomické fakulty TUL, který poskytuje všestranné vzdělání v daném oboru. Kromě toho působí i na dalších fakultách TUL (strojní, textilní, mechatroniky a přírodovědně-humanitní a pedagogické). Pracovníci katedry se podílejí rovněž na výuce v anglickém jazyce pro zahraniční studenty.

Seznam předmětů KPE LS 2020

V rámci svého odborného zaměření jsou aktivity pedagogů rovněž zaměřeny na publikování odborné literatury, vedle skript určených pro výuku na vysokých školách a článků do odborných časopisů.

Zejména v oblasti řízení podniku katedra navázala mnoho kontaktů se zástupci podniků (Preciosa a.s., Detesk, s.r.o., Lasvit a.s., Elmarco, s.r.o., VÚTS, a.s., TRW Automotive Czech s.r.o., atd.), což umožňuje zpracování kvalitních závěrečných prací studentů a tím i kvalitní přípravy pro jejich vstup do praxe.

 

Vydaná skripta

MANLIG, F., E. ŠÍROVÁ, F. KOBLASA a J. VAVRUŠKA. 2017. Logistics (Selected Chapters from Manufacturing Logistics). Liberec: Technical university of Liberec. ISBN 978-80-7494-384-3.

ZBRÁNKOVÁ, M. a K. MARŠÍKOVÁ. 2017. Úvod do managementu I.  3. akt. vyd. Liberec: Technical university of Liberec. ISBN 978-80-7494-367-6.

JÁČ, I. a Z. HORČIČKOVÁ. 2017. Rodinné podnikání: Finanční modul. Liberec: TUL.  ISBN 978-80-7494-375-1.

VACEK, J. a M. ZBRÁNKOVÁ. 2017. Rodinné podnikání: Manažerský modul. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-371-3.

KARHANOVÁ HORYNOVÁ, E. a I. FUTSCHIKOVÁ. 2017. Rodinné podnikání: Právní modul. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-373-7.

 

Certifikát Manažer kvality - junior 

V roce 2019 absolvovali 2 studující (Veronika Domalípová a Šárka Lukášová) zkoušku v České společnosti pro jakost a získali certifikát Manažer kvality - junior. Příprava probíhala v rámci kurzu Řízení jakosti pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D. 

 

Oceněné závěrečné práce

Ing. Michaela Pokorná

DP Mapa hodnotových toků

Vedoucí práce: Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Cena děkana EF TUL (2018)
Bc. Hana Kořínková

BP Zlepšení náborového procesu pomocí kariérních stránek

Vedoucí práce: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Cena rektora TUL (2017)
Bc. Gabriela Prokopová

BP Získávání pracovníků ve vybraném podniku

Vedoucí práce: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Cena děkana EF TUL (2018)
     
 

Komerční kurzy pro podniky a veřejnost

Kurzy jsou přizpůsobeny na míru požadavkům zákazníka. Příklad tematické oblastí:

 • management (typologie osobnosti, komunikace, ad.),
 • logistika, skladování, BOZP,
 • právo (rodinné právo a mediace, pracovní právo, NOZ),
 • personalistika a pracovní právo.

 Další informace ke komerčním kurzům poskytne Kancelář analýz a studií.

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr