Přihlásit

Věda a výzkum

Výzkumná činnost členů katedry se týká problematiky marketingu, marketingové komunikace, hodnoty a spokojenosti zákazníka, internetového nakupování, konkurenceschopnosti firem, mikroekonomických aspektů mezinárodního obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů v regionálním rámci. V těchto oborech jsou členové katedry schopni poskytovat také poradenskou činnost.

Členové katedry jsou zapojeni do realizace výzkumných zaměření fakulty. V současné době se katedra zabývá problematikou internacionalizace procesů a výkonností podniku v rámci podnikatelského prostředí a investičního rozhodování, výzkumem luxusních módních značek na českém trhu a kvalitou služeb v maloobchodě.

Katedra marketingu a obchodu se zapojuje do řešení grantových projektů a ostatních výzkumných úkolů zadávaných ministerstvy, institucemi regionální správy i podnikatelskými subjekty. V rámci vědecké a výzkumné činnosti úzce spolupracuje s podnikatelskou sférou a organizacemi v Libereckém kraji.

Akademičtí pracovníci katedry odborně publikují v domácích i zahraničních odborných časopisech, ve vědeckých sbornících z mezinárodních konferencí a monografiích.

Ocenění publikační činnosti katedry marketingu a obchodu děkanem Ekonomické fakulty TUL

Nejlepší monografie:

1. místo: Ing. Otakar Ungerman, Ph.D., Využití sociálních médií malými a středními podniky v komunikaci se spotřebitelem, vydáno TU v Liberci (2015)

1. místo: Ing. Lenka Červová, Ph.D., Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu, vydáno TU v Liberci (2014)

 

3. místo: Světlana Myslivcová, nellepší kniha roku. Personální marketing a budování značky zaměstnavatele. (2017)

Nejlepší článek v odborném časopisu:

2. místo: doc. Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D., Analýza příčin a důsledků nezaměstnanosti mladých v EU. Politická ekonomie (2015)

Nejlepší studentská publikace:

 1. místo: Jitka Novotová. Nejlepší studentská publikace roku. (2017)

 

2. místo: Ing. Renata Čuhlová, Multinational Companies Benefiting From Investment Incentives and Their Impact on Labour Market of Ustecky Region, XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita (2015)

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr