Přihlásit

Doktorandi

Školitelka: doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.

Forma studia Jméno
Název doktorské práce

 

   

 

 Školitelka: doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Forma studia Jméno
 Název doktorské práce
Interní Ing.Filip Dvořáček Digitální marketing.
Jak mohou malé a střední podniky efektivně konkurovat na poli marketingové komunikace pomocí nových trendů a vznikajících nástrojů online marketingu.
Interní Ing. Julie Holendová On-line marketing luxusních módních značek
Interní Ing. Vojtěch Beran

Závislost a využití online marketingových nástrojů malými a středními podniky s vlivem na budování značky

Interní Ing. Kateřina Postránecká

Marketing jako konkurenční výhoda podniků

Interní Ing. Pavel Pelech

Vliv sdílené ekonomiky na marketingovou komunikaci v online prostředí.

 

Obhájené doktorské práce

Rok Jméno Název doktorské práce
Školitel
2022 Ing. Petr Blaschke Internacionalizace duševního vlastnictví podniku doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.
2022 Romina Cheraghalizadeh The Effect of Digital Marketing on Customer Purchase Intention: Evaluating the Mediation and Moderation Effects doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.
2018 Ing. Světlana Myslivcová Personální marketing v řízení lidských zdrojů v podniku doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
2017 Ing. Jitka Novotová Marketingová komunikace na Facebooku a její vliv na loajalitu zákazníků značkového oblečení doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
2017 Ing. Renata Čuhlová  Podniková mobilita lidského kapitálu a
interkulturní prostředí
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.
2015 Ing. Veronika Mašínová Spokojenost a loajalita zákazníků podniků internetového obchodu doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
2014 Ing. Jana Marková Customer relationship management jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.
2013 Ing. Kamila Tišlerová Tvroba hodnoty pro zákazníky podniků internetového obchodu doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

2012

 

2012

Ing. Lenka Červová

Ing. Otakar Ungerman

Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu

Využití sociálních médií malými a středními podniky

doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

 

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr