Přihlásit

Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí

Název projektu:  Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí

Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu

Registrační číslo:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001501

Katedra: Katedra financí a účetnictví

 

Hlavní řešitel: 

-          PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Spluřešitelé ČR: 

-          doc. Dr. Ing. Olga Hasprová

-          Ing. Radana Hojná, Ph.D.

-          Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

 

Spoluřešitelé PL:

(Uniwersytet  Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarzadzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Finansów i Rachunkowości):

-          prof. Dr.  hab. Jacek  Adamek

-          Dr.  Malgorzata Solarz

 

Abstrakt:

Cílem projektu je analýza ekonomických aspektů podnikatelského prostředí v česko-polském

příhraničí a zvýšení kooperační aktivity mezi českou a polskou vysokoškolskou institucí. Součástí jsou tři hlavní aktivity:  

1)      První aktivitou je diskusní stůl českých i polských studentů, pedagogů a odborníků z praxe. Tato aktivita proběhne v Jelení Góře v listopadu 2018.

2)      Druhou aktivitou, která se bude konat v Harrachově v květnu 2019, je konference, na které budou prezentovány odborné příspěvky. Součástí této aktivity bude i studentská soutěž zaměřená na prezentaci případových studií na zadané téma. Na závěr se uskuteční exkurze do harrachovské sklárny.

3)      Třetí aktivitou bude vydání společné česko-polské odborné monografie se závěry provedených analýz z českého a polského hlediska.

 

Typ projektu:

Projekty OP – Program Interreg V–A Česká republika–Polsko 2014 – 2020

Poskytovatel:

Projekt je spolufinancován z prostředků  EFRR prostřednictvím Euroregionu Nisa

Období:

2018 –  2019

Informace o projektu
 1. Informace o projektu ˆ 13.2.2019

Pořádané akce

Katedra financí a účetnictví EF TUL ve spolupráci s katedrou Finansów i Rachunkowości, UE we Wrocławiu  pořádá dne 16. 11. 2018 od 10 hod.

„Diskusní stůl“

Akce se koná v Jelenie Góře (ul. 1 Maja 76/1B) v rámci mikroprojektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001501 „Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí / Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu“.

Program diskuzní stůl
prezentace 1
 1. prezentace 1 ˆ 28.1.2020

prezentace 2
 1. prezentace 2 ˆ 28.1.2020

prezentace 3
 1. prezentace 3 ˆ 28.1.2020

prezentace 4
 1. prezentace 4 ˆ 28.1.2020

prezentace 5
 1. prezentace 5 ˆ 28.1.2020

prezentace 6
 1. prezentace 5 ˆ 28.1.2020

Konference a exkurze Harachov 29. - 30. 5. 2019

Akce se koná v Harachově (hotel Svornost) v rámci mikroprojektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001501 „Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí / Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu“.

Program konference
 1. Program konference ˆ 28.1.2020
prezentace 1
 1. prezentace 1 ˆ 28.1.2020

prezentace 2
 1. prezentace 2 ˆ 28.1.2020

prezentace 3
 1. prezentace 3 ˆ 28.1.2020

prezentace 4
 1. prezentace 4 ˆ 28.1.2020

prezentace 5
 1. prezentace 5 ˆ 28.1.2020

prezentace 6
 1. prezentace 6 ˆ 28.1.2020

prezentace 7
 1. prezentace 7 ˆ 28.1.2020

prezentace 8
 1. prezentace 8 ˆ 28.1.2020

prezentace 9
 1. prezentace 9 ˆ 28.1.2020
Případová studie CZ
 1. Případová studie CZ ˆ 28.1.2020

Případová studie PL
 1. Případová studie PL ˆ 28.1.2020

Součástí programu konference byla exkurze ve Sklárně a minipivovaru Novosad &syn Harrachov s.r.o

Monografie
 1. Monografie ˆ 28.1.2020
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr