Přihlásit

Katedra cizích jazyků

Katedra cizích jazyků zajišťuje výuku odborného cizího jazyka na pěti fakultách Technické univerzity v Liberci. Největší objem výuky zabezpečuje pro studenty všech programů a ročníků na Ekonomické fakultě TUL, kde nabízí kurzy obchodní angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a francouzštiny. Pro studenty technických fakult a Fakulty zdravotnických studií garantuje profesně orientovanou výuku  angličtiny a němčiny.

Kromě povinných předmětů nabízí katedra nepovinně volitelný předmět Němčina s certifikátemNE1 a NE2, který připravuje studenty na zkoušky z odborného německého jazyka zakončené mezinárodně uznávaným certifikátem. Pro studenty programu ERASMUS  zajišťuje katedra výuku českého jazyka. Katedra je akreditovaným pracovištěm zajišťujícím administraci mezinárodně uznávaných zkoušek  TOEIC® Listening and Reading a WiDaF® pro všechny studenty TUL.

Vzdělávací obsahy kurzů a metodika vzdělávacího procesu jsou průběžně inovovány uplatněním moderních didaktických principů a využitím aktuálních informačních technologií.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr