Přihlásit

Katedry

Ekonomická fakulta TUL se organizačně člení na sedm kateder: katedra cizích jazyků, katedra ekonomické statistiky, katedra ekonomie, katedra financí a účetnictví, katedra informatiky, katedra marketingu a obchodu, katedra podnikové ekonomiky a managementu.

Katedra podnikové ekonomiky a managementu garantuje studijní programy Podniková ekonomika v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia, Ekonomika a management služeb v bakalářském stupni studia a doktorský studijní program Řízení a ekonomika podniku. Katedra ekonomie je garantem navazujícího magisterského studijního programu Regionální studia. Katedra marketingu a obchodu garantuje bakalářský studijní program Ekonomika a management mezinárodního obchodu. Katedra informatiky je na bakalářském stupni garantem studijních programů Manažerská informatika a Information and Communication Management, na magisterském stupni garantem Manažerské informatiky a v doktorském stupni zajišťuje program Ekonomická informatika.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr