Přihlásit

Členové Vědecké rady

Předseda vědecké rady:

 
doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. děkan

Interní členové:

 
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. katedra informatiky
doc. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. katedra ekonomie
doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. katedra marketingu a obchodu
doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. emeritní profesor na katedře ekonomie
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. katedra podnikové ekonomiky a managementu
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. katedra ekonomie
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. katedra ekonomie
doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. katedra marketingu a obchodu
doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM katedra financí a účetnictví
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. katedra informatiky
doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum, katedra ekonomické statistiky
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu, katedra podnikové ekonomiky a managementu

Externí členové:

 
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra systémové analýzy
doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra podnikání
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra ekonomické statistiky
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, katedra informatiky a kvantitativních metod
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. děkanka Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, katedra financí a účetnictví
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. prorektorka pro studium a spolupráci s praxí, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, katedra ekonomie
prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. proděkanka Fakulty informatiky a managementu pro vědu a výzkum, katedra managementu, Univerzita Hradec Králové
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková ředitelka Ústavu financí a účetnictví, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Martin Petříček, Ph.D. rektor Vysoké školy hotelové a ekonomické v Praze
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra řízení
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze  
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Ústav ekonomických věd
Ing. David Strnad vedoucí logistiky značky Škoda Auto a.s.
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra aplikované ekonomie a ekonomiky
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. děkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra mezinárodního podnikání
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. proděkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, katedra financí a účetnictví
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr