Přihlásit

Mezinárodní spolupráce

Ekonomická fakulta TUL dlouhodobě spolupracuje s řadou významných zahraničních univerzit a umožňuje tak svým studentům a akademickým pracovníkům získat nové znalosti, zkušenosti a odborné kontakty. Jednou z priorit fakulty je být respektovanou součástí evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a vědy v oblasti ekonomie, podnikání, mezinárodního obchodu, cestovního ruchu a informatiky. K tomu přispívá jak publikování výsledků vědecké práce v renomovaných impaktovaných časopisech, tak intenzivní zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a technologického vývoje a vytváření mezinárodního tvůrčího prostředí na půdě samotné fakulty.

V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, ale i mimo ně, se uskutečňuje mezinárodní spolupráce s vysokoškolskými a výzkumnými institucemi z řady zemí, je realizována mobilita studentů i pedagogů, výměna zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných projektů, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference, semináře a letní školy.

REFERÁT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ - KONTAKTY:

 Jméno:

 Kancelář:  E-mail: Telefon:

Fakultní koordinátor Erasmus+

 Martina Chvojková

Proděkanka pro zahraniční záležitosti

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

 

H 5. p.

 

H841

 

 martina.chvojkova@tul.cz

 

lenka.stryckova@tul.cz

 

+420 48535 2418

 

+420 48535 2379

 

     

Technická univerzita v Liberci systematicky spolupracuje s univerzitami a vědeckými pracovišti v zahraničí, podporuje mezinárodní mobility studentů a mladých vědeckých pracovníků a usiluje o získávání studentů ze zahraničí a expertů s mezinárodními pracovními zkušenostmi.

Internacionalizace je jedním z klíčových témat Strategického plánu rozvoje Technické univerzity v Libeci.

Všechny novinky a podrobné informace jsou dostupné na webu EASY.tul.cz!

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr