Přihlásit

O fakultě

Poslání

Ekonomická fakulta TUL se při realizaci vzdělávací činnosti opírá o vlastní výsledky vědy, výzkumu a o spolupráci s podnikovou praxí.

Poskytuje studentům nejen kvalitní vzdělání, ale také je podporuje při rozvíjení dalších aktivit a kompetencí, které zvyšují uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v oblasti aplikovaného výzkumu.

Významná část procesů fakulty je situována a realizována v mezinárodním prostředí, podporujícím vysokou úroveň zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků.

Fakulta je uznávaným partnerem veřejné správy a ekonomických subjektů při podpoře inovací, podnikání a celoživotního vzdělávání.

Vize

Ekonomická fakulta TUL chce být nedílnou a integrující součástí Technické univerzity v Liberci, využívající synergii vědních oborů pracovišť univerzity při poskytování kvalitního vzdělání ekonomického zaměření na všech stupních studia. Fakulta má ambice být špičkovou vzdělávací a výzkumnou institucí ve svém nosném studijním programu Ekonomika a management. Fakulta se zaměří na získávání kvalitních uchazečů o studium zejména ve svém atrakčním území zahrnujícím Liberecký kraj a sousedící regiony s přesahem do polského a německého příhraničí v rámci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr